HTML

"Jézus válaszol"

A blogon olvasható posztok tartalma egy médium által érkezik Jézustól, válaszul a Közvetítő nevű felhasználó kérdéseire. Mindez hittől és felekezettől függetlenül történik, szerteágazó témákban. Böngéssz a blogon vagy használd a keresőt, hogy megtaláld a Téged érdeklő témát! Minden hónap 25-e környékén várhatóak az új válaszok. Ajánlom RSS-olvasó használatát (Firefox).

Moderációs megjegyzések:
A médium kapcsolata Jézussal független attól, hogy hányan hisznek-e benne és hányan nem. A blog a közlések publikációs felülete, így célja, hogy rendelkezésre álljon, de nem célja semmilyen formában sem a térítés, vagy annak meghatározása, hogy a látogató mit gondoljon, miben higgyen. Elsősorban Jézus közléseiről szól, de némely esetben Általa akkreditált gondolkodóktól származó információkat is közöl. A kommentezésnél figyelembe veendő, hogy a blog nem vitafórum, erre sem célja alapján, sem technikailag nem alkalmas. A rendbontó kommenteket a moderáció törli.

Linkek, partnerek

Látogatók

Friss kommentek

2010.03.02. 21:06 Közvetítő

Lucifer élt már emberi testben? Fog testbeszületni?

Nem élt még, de ha eltolódik a társadalom a romlottság felé, testbeszületik. Jézus azért küzd, hogy ez ne történjen meg. Ez lenne a gonoszság választása.
 

142 komment

Címkék: gonosz sátán antikrisztus lucifer


Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Vénusz. 2010.04.23. 09:56:25

@CRUSE:

Idézek a Közvetítőtől egy gondolatot:

"A legnagyobb érdem azé, aki a teljes bizonytalanságban is megtalálja a helyes utat, nem azé, aki már az első lépését is úgy teszi, hogy már megmutatták neki."

Vénusz. 2010.04.23. 10:18:12

@CRUSE:

Az alábbi idézet Müller Pétertől való:

"Amíg nem éled át, milyen a másiknak, addig nem tudsz szeretni.
Amíg nem fáj neked a fájdalom, amit másoknak okozol, nem tudsz szeretni.
A karma nem büntetés, hanem tanítás: megtanít, milyen a másiknak lenni, mit érez hol fáj neki.
Amíg nem fáj a seb, amit másokon ejtesz, és nem vérzel tőle te is, addig nem tudod, mi az, hogy >vele< és >együtt< és >közösen<."

CRUSE 2010.04.25. 08:47:36

@vénusz.:
Nos ezzel nem válaszoltál a definíció tartalmára, de az általad beidézett (számodra megmutatott út) amin egyébbként milliók járnak és nem egy új felfedezés, épp a pokolba vezet.
A szeretet pedig nem fájdalmakon keresztül jön.
van gyermeked. A szeretet az csodatévő erő.
A szeretetnek teremtő ereje van.
A szeretet nem árt másoknak, hanem jót ad.
Ha rossz vagy akkor tudsz másoknak fájdalmat okozni, de ebből a fájdalom okozásból inkább szégyenkezés kell, hogy fakadjon, mert aki ebből szeretetet él át azt jobb, ha inkább elkülönítik a társadalomtól, hogy ne árthasson többé másnak.
A szeretet inkább hosszú tűrő, kegyes, mindent remél.
Soha el nem fogy.
Inkább igyekezz nem sebet ejteni másokon hanem sebesítés helyett valami jót tenni velük.
Jézus, pedig azért tanított meg mindent a bibliában az embereknek, hogy ne Karmikusnak ható ok okozat kauzalitással keljen akár a magunk életének a becsődölése árán is leckéket venni.
Jézus annyira szeretett, hogy ezektől a tanításaival meg is akart védeni.

Vénusz. 2010.04.25. 12:34:38

@CRUSE:

"Jézus, pedig azért tanított meg mindent a bibliában az embereknek, hogy ne Karmikusnak ható ok okozat kauzalitással keljen akár a magunk életének a becsődölése árán is leckéket venni."

Ezt hasonlóan gondolom én is.
De nem értem, miért okoz problémát neked az, ha a szellemvilág médiumokon keresztűl is próbál megnyilvánulni, segíteni?
Ha egy médium nem úszít embereket egymás ellen és érezhetően jóindulatú, akkor miért kell neked az összesről rosszat feltételezni?
Csak azért mert a Biblia ezt írja?

CRUSE 2010.04.26. 14:03:12

@vénusz.:
Nagyon helyén való kérdés.
Ugyanis ha látszólag valaki Istentől kap kijelentést valamely ügyével kapcsolatban de a kijelentő mögött nem isten van akkor hiába mond jónak látszó dolgokat, az nem vezet senkit az üdvösség útjára.
Itt van egy történet a bibliából:

"És szombatnapon kimenénk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni; és leülvén, beszélgeténk az egybegyűlt asszonyokkal.
14
És egy Lidia nevű, Thiatira városbeli bíborárús asszony, ki féli vala az Istent, hallgata reánk. Ennek az Úr megnyitá szívét, hogy figyelmezzen azokra, a miket Pál mond vala.
15
Mikor pedig megkeresztelkedék mind házanépével egybe, kére minket, mondván: Ha az Úr hívének ítéltetek engem, jertek az én házamhoz, és maradjatok ott. És unszola minket.
16
Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgálóleányka jöve előnkbe, kiben jövendőmondásnak lelke vala, ki az ő urainak nagy hasznot hajta jövendőmondásával.
17
Ez követvén Pált és minket, kiált vala, mondván: Ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az idvességnek útját hirdetik.
18
Ezt pedig több napon át mívelte. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a léleknek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiméne abban az órában.
19
Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Silást, vonák a piaczra a hatóságok elé.
20
És odavezetvén őket a bírákhoz, mondának: Ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat,
21
És olyan szertartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nékünk bevennünk, sem cselekednünk, mivelhogy rómaiak vagyunk.
22
És velök egyben feltámada a sokaság ő ellenök. A bírák pedig letépetvén ruháikat, megvesszőzteték őket.
23
És miután sok ütést mértek rájok, tömlöczbe veték őket, megparancsolva a tömlöcztartónak, hogy gondosan őrizze őket.
24
Ki ilyen parancsolatot vévén, veté őket a belső tömlöczbe, és lábaikat kalodába szorítá.
25
Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket.
26
És hirtelen nagy földindulás lőn, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöcz fundamentomai; és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájoknak a bilincsei feloldódnak.
27
Fölserkenvén pedig a tömlöcztartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlöcznek ajtai, kivonva fegyverét, meg akará magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok.
28
Pál azonban nagy fenszóval kiáltá, mondván: Semmi kárt ne tégy magadban; mert mindnyájan itt vagyunk!
29
Az pedig világot kérve beugrott, és remegve borult Pál és Silás elé,
30
És kihozván őket, monda: Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy idvezüljek?
31
Azok pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!
32
És hirdeték néki az Úrnak ígéjét, és mindazoknak, kik az ő házánál valának.
33
És az magához vévén őket az éjszakának azon órájában, megmosá az ütésektől: és megkeresztelkedék azonnal ő és az övéimindnyájan.
34
És bevivén őket házába, asztalt teríte nékik, és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek.
35
Mikor pedig megvirradt, a bírák elküldék a poroszlókat, mondván: Bocsásd el azokat az embereket.
36
A tömlöcztartó pedig tudtára adá e szavakat Pálnak: A bírák ide küldöttek, hogy bocsássalak el titeket: most azért kimenvén, menjetek el békességgel!
37
Pál pedig monda nékik: Megvesszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és tömlöczbe vetettek: és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni? Nem úgy; hanem jőjjenek ők maguk és vezessenek ki minket.
38
A poroszlók pedig megmondák a bíráknak e beszédeket: és azok megfélemlének, mikor meghallották, hogy rómaiak,
39
És odamenvén, megkérlelék őket: és kivezetvén, kérék, hogy menjenek ki a városból.
40
Kijövén pedig a tömlöczből, bemenének Lidiához; és mikor látták az atyafiakat, vígasztalák őket, és eltávozának."

Ez a város egy médiumra halhatott és ezen a médiumon keresztül a városlakók annyira meg lettek igézve, hogy Pál apostolék, hiába hirdették ott az igét, nem tért meg senki.
A leánykában levő Médium szellem viszont amikor fennhangon hirdette is, hogy ezek az emberek hirdetik az üdvösség útját, sem adták át magukat Istennek.
Működésben volt a médium által rájuk rakott igézet.
Pál egy idő után a szent Lélektől indíttatva egyszerűen kiűzte ebből a rabszolga leányból ezt a hitető démont. és bár látszólag még nagyobb bajba kerültek, azért a város felett megtört ez az átok.
Ismét az ige kezdett működni, és az emberek kezdtek megtérni.
Előtte a folyóparton épp egy család hallgatott Pálékra, de amikor meg lett törve a médium igézete az emberek kezdték meg is érteni azt amit Pálék mondanak és felfogták.
A Médiumok igézete úgy működik, hogy még ha ők mondják is, hogy Istentől kapnak kijelentést akkor sem jut el az Ige az emberek felfogóképességéig.
Az igézet butává teszi az embereket.
A börtönben viszont már a rabok is és a foglár is megtértek, és később a városban is elkezdtek megtérni az emberek.
Mikor Pálék késöbb visszatértek ebbe a városba egy több mint ötezer fős gyülekezetet tudtak létrehozni.

Magyarországon a HIT gyülekezetének volt hasonló története.
Ha Jézus maga nem veszi rá NS-t a munkára, még mindig a szocializmus materializmusa lenne az uralkodó vallás.
Neki is sok médiumot kellett hasonlóképpen félre állítania, az útból és még Budaörsről is kiűzték az akkori hit gyülekezetét, de mára már több mint ötvenezer tagja van az ő gyülekezetének.
Érdemesebb a médiumok helyett inkább Jézus tanításait olvasni, és úgy hinni benne, hogy közvetlen Jézussal a kapcsolat, mint valakire rábízni magadat aki magáról nagy dolgokat állít, de még a józan logikával is ellentétes dolgokat hirdet.

Bold 2010.04.26. 14:11:59

@CRUSE: "Nos ezzel nem válaszoltál a definíció tartalmára, de az általad beidézett (számodra megmutatott út) amin egyébbként milliók járnak és nem egy új felfedezés, épp a pokolba vezet."

Kritizálod Müller Pétert, akiről fogalmad sincs kicsoda és mit hirdet, míg Te azt a szót, hogy "egyébként", sem tudod leírni helyesen, miért gondolod, hogy itt bárki komolyan vesz Téged? És miért vagy itt egyáltalán, miért provokálod az embereket? Miért papolsz a szeretetről, ha Belőled nem az árad? Vajon miért konfrontálódsz mindenkivel és vajon miért tiltott már ki a Közvetítő? ... és legfőképpen miért nincs önkritikád?

Közvetítő 2010.04.26. 14:52:07

Elképzelem, hogy ezt a blogot ezer év múlva mondjuk szentiratként fogják kezelni, és a kommenteket a Levelek fejezetében fogják tárolni.. "CRUSE levele Boldhoz".. :D Mennyi ellentmondás lesz majd ott is...! :D

Bold 2010.04.26. 23:11:13

@Közvetítő: "szentiratként"

khmmm...
"szerénység Virág elvtárs, szerénység!"

Közvetítő 2010.04.26. 23:20:36

@Bold: Arra utaltam, hogy mondjuk a Bibliában is lehetnek ilyen részek... Párhuzamként állítva azt, hogy ezer év múlva ha ezt a blogot sem értenék, mert nem értenék hogy kinek milyen szerepe is volt, talán összekevernék a dolgokat. És pl. valaki akkor azt hozhatná fel egy teológiai-filozófiai vitában, hogy mit írt CRUSE ezer évvel korábban. És hogy milyen ellentétek voltak Bold és CRUSE között, akik ím, vitatkoztak vala... :D

A viszonylagosságra akartam utalni. Kétlem hogy ez valóság lehetne, tehát hogy a blogot valaha is szentírásnak tekinthetnék majd.

Közvetítő 2010.04.26. 23:21:54

Nem volt köze a vitátoknak ehhez, csupán apropója volt. :)

Közvetítő 2010.04.26. 23:24:15

... és hogy a viszonylagosság értelmében talán a mai szentiratok is ugyanolyan nevetségesek, mint amilyen nevetséges lenne a blog anyaga ezer év múlva szentiratként. És most ez a sorom hatalmas vitákat is váltana ki eretnekségével az ezer évvel későbbi teológusok soraiban, az ő szempontjukból nézve (amely ugyanolyan szempont mint a mai teológusoké, akik a Bibliára tekintenek vissza).

Viszonylagosság a négyzeten... :D

Vénusz. 2010.04.27. 01:02:10

@CRUSE:

Miért gondolod, hogy minden médium a rosszat képviseli?

Találtam egy idevágó Bibliai idézetet, amivel Tanítvány már válaszolt a napokban neked.

"17. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
18. És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak. /Ap. Csel. II./"

Vénusz. 2010.04.27. 12:54:40

@CRUSE:

"17. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
18. És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak. /Ap. Csel. II./"

Úgy érzem, nem volt helyes a fenti Bibliai sorokkal válaszolni neked.
Miután újra elolvastam ezt az idézetet, szemet szúrt az első mondat eleje: "utolsó napokban..."
Most az utolsó napokban lennénk?
Ezt kétlem.
Ezt nem értem, gondolom, hogy mindig is voltak jóindulatú látók és médiumok.
Ezesetben, szerintem tévedés az, hogy csak az "utolsó napokban" prófétálnak Isten prófétái.

Közvetítő 2010.04.27. 12:59:44

@vénusz.: Felírtam a kérdést, kíváncsi leszek a válaszra, tehát hogy itt most mit kell érteni utolsó napok alatt. Az idők végezete ugyanis az, amikor az Univerzum újra egy pontba húzódik vissza. De az ezermilliárd évek múlva lesz, akkor meg minek beszélni olyan apró részletről, hogy ki prófétálnak és kik nem, majd akkor.. :)

Bold 2010.04.27. 14:07:28

Teljesen mindegy, hogy ki a jó közvetítő és ki a rossz. Az is mindegy, hogy igaz-e a Biblia, vagy hamis. Szintén lényegtelen, hogy sok tiszta lelkű, igaz prédikátor él köztünk és sok hamis. Ezeknek csak akkor van jelentősége, ha a szemünkkel keressük a valót, mert akkor bizony könnyen megtévedhetünk és a rosszat választjuk. Félünk attól, hogy a szemünk, agyunk becsap minket, ezért bizalmatlanok vagyunk és mindent kétkedve fogadunk. Viszont, ha a lelkünkkel próbálunk nézni, érezni és úgy eligazodni, akkor bevihetnek minket akármilyen sűrűbe, onnan könnyedén kitalálunk. Engem ezért nem érdekel annyira, hogy ki igaz, ki hamis... Ez mindenkinek a saját sorsfeladata, engem az érdekel, hogy a lelkemre hallgassak és ha a lelkemnek kedves amit pl. Müller Péter ír, akkor beszélhet nekem bárki arról, hogy nem egyezik a Bibliával... Uff!

Tanítvány · http://www.jezuskrisztus.eoldal.hu/ 2010.04.27. 14:23:50

@vénusz.: „Most az utolsó napokban lennénk?
Ezt kétlem.
Ezt nem értem, gondolom, hogy mindig is voltak jóindulatú látók és médiumok.
Ezesetben, szerintem tévedés az, hogy csak az "utolsó napokban" prófétálnak Isten prófétái.”

Igen, Vénusz, most az „utolsó napokban” vagyunk. Hogy ez mit jelent pontosan? Elég csak körülnézni a világban, és egyértelművé válik, hogy ez már nem sokáig mehet így tovább, ahogy a Földet kizsákmányoljuk, ahogyan egymáshoz viszonyulunk. A rendszer alapjaiban romlott, amely a világot irányítja, szükségszerű a pusztulása, hogy egy új, szebb világ alapjait rakhassuk le. Ez csak úgy lehetséges, ha az emberek gondolkodásmódja alapjaiban változik meg, és ehhez sajnos megrázó történések szükségesek. Van akit a szavak nem tudnak meggyőzni...

Viszont sokan vannak, akik már ébredezőben vannak, az ő segítségükre van a számos prófétai és látó képességekkel megáldott ember, akik a jó Istentől kapják ezt az adományt. Viszont a sötétség erői is teljes gőzzel nyomulnak, mivel érzik a vesztüket, azt, hogy abba a világba már nem érhetnek fel, ahová a Föld kerül a dimenzióváltás után.

Mindig is voltak látók, médiumok, próféták, és természetesen hamis próféták is. Viszont a hangsúly a fenti idézetben a „minden testre” kifejezésen van, és az egész üzenete számomra az, hogy az Utolsó Időkben a Fény és a Sötétség erői is teljes gőzre kapcsolnak. A jók mentik, aki még menthető, a rosszak megpróbálják lerántani őket a szeretetlenség mocsarába.

Vénusz. 2010.04.27. 15:00:46

@Bold:

"...és ha a lelkemnek kedves amit pl. Müller Péter ír, akkor beszélhet nekem bárki arról, hogy nem egyezik a Bibliával... Uff! "

Egyetértek!

Vénusz. 2010.04.27. 15:06:16

@Bold:

"Teljesen mindegy, hogy ki a jó közvetítő és ki a rossz. Az is mindegy, hogy igaz-e a Biblia, vagy hamis. Szintén lényegtelen, hogy sok tiszta lelkű, igaz prédikátor él köztünk és sok hamis."

Ezzel nem értek egyet.
Miért gondolod így?

Vénusz. 2010.04.27. 15:33:56

@Bold:

"Teljesen mindegy, hogy ki a jó közvetítő és ki a rossz."

És azok a szélhámos emberek, akiknek nincsen médiumi képességük, ennek ellenére magukat médiumnak tüntetik fel és visszaélnek a hozzáfordulók bizalmával, akik hisznek nekik?
Még mindig úgy gondolod, hogy "Teljesen mindegy..."?

Vénusz. 2010.04.27. 16:19:31

@Bold:

"Engem ezért nem érdekel annyira, hogy ki igaz, ki hamis... Ez mindenkinek a saját sorsfeladata, engem az érdekel, hogy a lelkemre hallgassak.."

Szerintem részben van igazad, félig.
Hiszen a lelked pl. hallomás, olvasás stb. útján is tnulhat, nem csak megtapasztalás által.
Az alábbi idézetet CRUSE írta egyik válaszában, ami véleményem szerint igaz.
(Jézus hegyi beszédére vonatkoztatva érzem helyesnek, igaznak CRUSE idézett gondolatát, mindent nem hiszek el amit a Biblia ír...)

"Jézus, pedig azért tanított meg mindent a bibliában az embereknek, hogy ne Karmikusnak ható ok okozat kauzalitással keljen akár a magunk életének a becsődölése árán is leckéket venni."

Bold 2010.04.27. 16:26:58

@vénusz.: Ne ragadj ki kérlek mondatokat abból, amit írtam, mert úgy már nem igaz az állításom. A mondandóm lényege az volt, hogy "láss, ne csak nézz". Persze, hogy alapesetben nem mindegy, hogy rossz, vagy jó-e a médium, de, ha a szíveddel látsz, akkor meglátod az igazat is közülük, ergo Téged nem fog befolyásolni a hamis (azaz mindegy). Értesz? :-)

Vénusz. 2010.04.27. 16:44:27

@Bold:

Rendben, ne haragudj.
Legközelebb légy óvatosabb, mert szerintem félreérthető amit írtál.

Vénusz. 2010.04.27. 16:55:02

@Bold:

"Jézus, pedig azért tanított meg mindent a bibliában az embereknek, hogy ne Karmikusnak ható ok okozat kauzalitással keljen akár a magunk életének a becsődölése árán is leckéket venni."

Azon tűnődöm, hogy vajon bárki megtanítható, felemelhető -e magasabb erkölcsi színtre anélkül, hogy reinkarnációs tapasztalatokon ne kellene keresztülmennie?

Bold 2010.04.27. 18:13:34

@Vénusz.: Szerintem nem, hiszen a lelki fejlődéshez tapasztalás kell, a tapasztaláshoz pedig élet... sok-sok különböző élet... én így gondolom, de lehet, hogy tévedek.

anom 2010.04.29. 05:28:08

Végül is minél több rossz (kellemetlen) dolgot tapasztal egy lélek, annál gyorsabban fejlődik??

Közvetítő 2010.04.29. 10:11:03

@anom: Nem hinném, hogy ez ez ennyire arányos lenne, csupán a megfelelő időben, a megfelelő kontextusban egy adott szenvedés, áldozat, veszteség megélése nagyon építő lehet. Viszont ha bölcsen sikerül azt elkerülnie a léleknek az életében hozott döntéseivel, az talán még építőbb..

CRUSE 2010.04.30. 19:21:00

@Vénusz.:
Bármilyen médium, ha jóindulatú is, a mögöttes tartalom miatt a Sátán országához tartozik, azoknak a démonoknak a hatásai miatt amiknek átadja magát.
Az itteni közvetítőnek is az a fennálló üzenet, hogy térjen meg ebből.
És ezt Jézus üzeni neki.

Nalson4 2010.04.30. 19:22:31

@CRUSE: Isten miért nem pusztítja el a Sátánt ha az velejéig gonosz?

Közvetítő 2010.04.30. 19:39:10

@CRUSE: Miért lenne démonok hatása alatt?

(És a te jézusod, aki nekem üzen, már nem démon? :) )

Nalson4 2010.04.30. 19:45:10

@Közvetítő: Leírtam a Júdásos szövegemet.

Közvetítő 2010.04.30. 19:46:24

@Nalson4: Igen, látom. :) "pill"

CRUSE 2010.04.30. 19:55:44

@Nalson4:
El fogja pusztítani a Sátánt, de még megvárja, míg te nemet mondasz neki és elfogadod őt megváltódnak.
Meg veled együtt jó páran.
Szerintem pár év van addig, amíg a megfelelő számú ember üdvözül és nincs több lehetőség az ítélet elkerülésére.

Nalson4 2010.04.30. 19:58:10

@CRUSE: És mi a helyzet a nem keresztényekkel? ők elkárhoznak?

Nalson4 2010.04.30. 19:59:57

@CRUSE: a buddhisták, a mohamedánok, a zsidók, a taoisták, a hinduk, a szikhek, a mormonok, a természeti vallások hívei, a krisna tudatúak, a raszták, a bahá i hívei...stb

Közvetítő 2010.04.30. 20:07:06

@CRUSE: Ó naiv lélek... :D

Ez az Isten nekem túl erkölcstelen és primitív. Vajon ez hogyan lehetséges, ha ő teremtett engem...

Nalson4 2010.04.30. 20:11:32

@Közvetítő: sokáig tart az a pill :)

Közvetítő 2010.04.30. 20:15:39

@Nalson4: Igen, vendég van, nem kell most itt ülnöd és várnod, hamarosan válaszok. Bocsi.

Nalson4 2010.04.30. 20:16:59

@Közvetítő: semmi gond. mást is csinálok csak néha ránézek...nem szoktam unatkozni:)

Vénusz. 2010.04.30. 22:32:27

@CRUSE:

"Bármilyen médium, ha jóindulatú is, a mögöttes tartalom miatt a Sátán országához tartozik, azoknak a démonoknak a hatásai miatt amiknek átadja magát.
Az itteni közvetítőnek is az a fennálló üzenet, hogy térjen meg ebből.
És ezt Jézus üzeni neki."

Gondolom egyetértesz velem abban, hogy a világegyetemben létező minden egyes lélek Isten lelkéből való.
Akkor miért gondolod azt, hogy a Sátán egy abszolút gonosz lélek?
Te komolyan azt gondolod, hogy a Szeretet Istene elpusztítaná egyetlen lélek gyermekét is?
Nem ikább azon munkálkodik Isten, hogy a rossz gyermekei jó útra térjenek?
Addig amíg egy médium vagy akár ennek a blognak a Közvetítője, nem úszít embereket egymás ellen és felelősségteljes, erkölcsös gondolkodásmódra, viselkedésre próbálja ösztönözni a blog olvasóit, addig szerintem semmi félnivalója nincsen.
És szerintem a Közvetítő ezt teszi, ennyit a Közvetítő motivációjáról a "mögöttes tartalomról".

Tanítvány · http://www.jezuskrisztus.eoldal.hu/ 2010.04.30. 23:14:08

@CRUSE: És azokról a keresztény prédikátorokról mi a véleményed, akik azt állítják, Jézus megjelenik nekik látomásban és tanítja őket?

Tanítvány · http://www.jezuskrisztus.eoldal.hu/ 2010.04.30. 23:21:52

@CRUSE:
Írod:
"El fogja pusztítani a Sátánt, de még megvárja, míg te nemet mondasz neki és elfogadod őt megváltódnak."

Te nem ismered a Tékozló fiú példázatát? Szerinted ki a legnagyobb "tékozló fiú"?

Bold 2010.05.01. 00:02:20

Jó szándékkal készítettem a fórumot ezofon.fw.hu és egyre kevesebben írnak bele, pedig folyamatosan frissül... Ha nincs rá igény törölni fogom... punktum :-)

obi-wan 2010.05.01. 08:15:23

@Bold: Ne töröld kérlek ! :)

CRUSE 2010.05.01. 08:22:18

@Tanítvány:
Nem.
Az emberekre vonatkozik a megváltás és nem a bukott angyalokra.
Az ő helyük a tűztóban van.
Oda fognak kerülni.
Jézus nem másokat váltott meg, hanem embereket.
A Sátánnak egy sorsa van.
Örök szenvedés.
Akik nem Jézust választották az életük folyamán vele együtt mennek az ítéletkor ugyanoda.
Óriási tétje van az életünknek.
Aki nem fogadja el Jézust, nem tér meg az a gazdag ember példázata szerint fog járni.
Aki Elfogadja és megtér annak pedig beteljesedik a jósosra, és értelme lesz az életének az elköltözése után.

Tanítvány · http://www.jezuskrisztus.eoldal.hu/ 2010.05.01. 10:38:56

@CRUSE Írod:

„Nem.
Az emberekre vonatkozik a megváltás és nem a bukott angyalokra.
Az ő helyük a tűztóban van.
Oda fognak kerülni.
Jézus nem másokat váltott meg, hanem embereket.
A Sátánnak egy sorsa van.
Örök szenvedés.”

Miért nem, Cruse? Érvelj, ne csak kijelents megalapozatlanul!

„MINDEN ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.”
/Ján. 1. 3./

Minden Ő általa lett, tehát Fényhordozó, a későbbi bukott főangyal, Sátán (vagy Satana) is…

„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
A ki adta önmagát váltságul MINDENEKÉRT, mint tanúbizonyság a maga idejében…”
/1. Tim. 2,6/

Minden az Egy Istenből teremtetett, és ha Jézus Krisztus mindenekért adta magát, mindeneket váltott meg, akkor miből következtetsz arra, hogy csupán a földi embernek szólt a Megváltás? Tulajdonképpen mit értesz Megváltás alatt?

Továbbá Isten, aki maga a Szeretet, milyen alapon (és mi célból?) száműzné bármelyik teremtményét is „örök tűztóba”, ha Jézus Krisztus így tanít az Ő nevében:

„Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.

Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?

És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-é?

Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” /Mát. 5. 44-48./

anom 2010.05.01. 13:00:42

@Tanítvány:

"Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?

És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-é?

Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” /Mát. 5. 44-48./

Mert a valódi mennyei Atyánk nem ítélkezik. Számára mind a részei (ha úgy jobban tetszik gyermekei, szeretett teremtményei) vagyunk.

Mi bennünk általunk is nyilvánulhat meg, mi pedig ő általa a mindenségben.

Ha nem így lenne már rég nem lenne emberiség (és sok minden más). :)

Közvetítő 2010.05.02. 01:16:51

@Bold: Ne töröld bizony :) Én sem törlöm a blogot csak mert néha anyázás is jön.

Tudom ez csak párhuzam. :)

Tanítvány · http://www.jezuskrisztus.eoldal.hu/ 2010.05.02. 08:44:14

@Közvetítő: Köszi, örülök, hogy tetszett.:-)

Viszont Cruse válaszára volnék nagyon kíváncsi.

CRUSE 2010.05.02. 16:59:30

@Tanítvány:
Ahogy Jézus is mondta:
"Nem helyes a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek adni."
"Nem jöttem, csak Izrael fiaihoz..."
"Nem mindenki aki mondja nékem: Uram, uram? megyen be a mennyeknek országába.
Ráadásul már előre meg van mondva, hogy:
"És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre....
És amikor eltelék az ezer esztendő A Sátán eloldatik az ő fogságából És kimegy, hogy elhitese a föld négy szegletén élő népeket....
És az ördög, aki elhitette őket, vettették a tűz és kénkő tavába ahol van a fenevad és a hamis próféta és kínoztatik éjel és napal örökkön örökké.

Tehát mi akik nem Izraeliták vagyunk, eredetileg nem is szerepeltünk abban a tervben, hogy Közvetlenül legyünk ezen áldás alatt.
Még a hit sem mindenkié.
Persze a veszedelem igen.
Meg kel az örök életért dolgozni.
A Sátán vége pedig elhatároztatott.
Ezek szerint végleg Isten eleségévé vált.
Aki szeretne vele együtt olvadt lávában pancsolni a kén strandon, az ne térjen meg.

Vénusz. 2010.05.02. 18:34:42

@CRUSE:

"És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre...."

Az ember hajlamos minden rosszért ami éri, másokat okolni, másokra hárítani a felelősséget és elhárítani magától azt a lehetőséget, hogy a problémájának talán saját maga az előidézője.
Szerinted minden rossz a Sátántól való.
Hol van akkor az ember felelőssége a saját gondolataiért és a tetteiért?

Nalson4 2010.05.02. 19:07:35

@CRUSE: kihez kell megtérni?

CRUSE 2010.05.03. 12:27:00

@Vénusz.:
Mindenki a maga életében elkövetet bűnökért maga felel, de a Sátán népeket, nemzeteket és nemzetségeket is tud irányítani, ha azok előzőleg valamilyen módon az uralma alá kerültek.
Nézd meg, hogyan próbálta a célját elérni Hitleren keresztül, aki az egész német nemzetet és minket Magyarokat is és más nemzeteket is a zsidók kiirtására próbált rávenni.
Ha Isten nem tud más nemzeteket használni, akkor ma már Magyarország sem lenne.

Nalson4 2010.05.03. 12:28:49

@CRUSE: hogyan kell megtérni?

Nalson4 2010.05.03. 12:29:39

@CRUSE: csak kíváncsiságból kérdezem nem cinikusságból

Nalson4 2010.05.03. 12:34:31

@CRUSE: mit szólsz Tamás evangéliumához?

CRUSE 2010.05.03. 13:13:31

@Nalson4:
Ügyetlenül utánozza az írás a Tamás korában íródott többi evangélium nyelvezetét.
Kétségtelenül sok pogány elem merül fel benne, ami kizárja, hogy a zsidóként nevelkedett Tamásé legyen.
Szerintem csak használni szerették volna egy szent nevének tekintélyét.
Mint amikor a kínai piacról veszel puma cipőt.
Hasonlít az eredetire, de minden csak utánzat benne.

CRUSE 2010.05.03. 13:30:29

@Nalson4:
Itt egy megtérő ima ami általános:

Mennyei Atyám! Az Úr Jézus Krisztus nevében megyek eléd. Elismerem, hogy mindenható, örökkévaló Isten vagy, az egész világmindenségnek a teremtője. Én is a Te teremtményed vagyok. Elismerem, hogy bűnös ember vagyok, és sokat vétkeztem ellened. De én ma elhatározom, hogy megtérek és elfogadom a Názáreti áldozatát, és elismerem, hogy erre az áldozatra nekem is szükségem van. Ezért a szívemet, életemet megnyitom. Kérlek Uram, jöjj a szívembe. Bocsásd meg a bűneimet, szabadíts meg engem a bűntől és annak minden következményétől! Hiszek Benned Jézus. Hiszem, hogy Te vagy az élő Istennek a Fia, ki meghaltál az én bűneimért és feltámadtál a halálból, hogy megigazítsál engem. Elfogadlak Uramnak, Megváltómnak, Szabadítómnak és átadom az életemet, szívemet Neked. Szabadíts meg Uram! Tiszta szívet teremts bennem! Te azt ígérted, hogy a zörgetőnek ajtó nyittatik. Én Isten jelenlétébe akarok kerülni, és Te vagy az Út. Kérlek, vezess engem a Mindenható jelenlétébe! Dicsérlek és áldalak. Szeretlek Uram szívemből, lelkemből, erőmből, a Názáreti Jézus nevében. Dicsőség Istennek, most és mindörökké! Ámen!

Nalson4 2010.05.03. 13:30:51

@CRUSE: értem nos szerintem fel vehették volna a kánonba tamás evangéliumát is.

Nalson4 2010.05.03. 13:36:13

@CRUSE: hasonló a katolikusoknál a Hiszekegy. hasonlít ehez az imához. én inkább a lelki megtérésre gondoltam. a lélekben végbemenő folyamatokra. mi a megtérés útja? bár gondolom ez emberfüggő

CRUSE 2010.05.03. 14:27:26

@Nalson4:
Azt a szentlélek végzi, mert saját erőből nem lehet elérni.
Ezt a folyamatot is a megtérés indítja el.

Nalson4 2010.05.03. 14:58:44

@CRUSE: de mi a helyzet azokkal akik nem ismerik Jézust? erről nem beszélsz...

CRUSE 2010.05.03. 16:22:01

@Nalson4:
Erről Pál apostol leveleiben olvashatsz többet.

Nalson4 2010.05.03. 18:27:50

@CRUSE: melyik levelében?

CRUSE 2010.05.03. 21:13:19

Isten annyira erkölcsös volt, hogy ő maga alkotta meg az erkölcsi törvényeket.
És nem beszélt ökörségeket más nevében.

Tanítvány · http://www.jezuskrisztus.eoldal.hu/ 2010.05.03. 23:58:34

@CRUSE: "Nem helyes a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek adni."

Tudod mit, akkor add a „kenyered” a fiaknak, és ne nekünk, „pokolra való” ebeknek!:-)

Azonban azt is tartsd szem előtt, hogy a faji felsőbbrendűség tudata attól függetlenül a Mélység felé vezet, hogy mely nép tagjai vallják ezt maguknak. A jó Isten nem rasszista…

Az én gyomrom kiveti a kenyered, mert még nyers, csomós a tésztája és ízetlen. Dolgozz rajta még egy „kicsit”, és aztán gondolkodj el azon, érdemes-e vakon térítgetni az embereket.

Azért káros a ténykedésed különösen önmagadra nézve, mivel Istenhez méltatlan módon ítélkezel mások felett, és félelemkeltéssel próbálsz térítgetni. Azonban aki csak egy kis józan ítélőképességgel is rendelkezik, az meglátja elvakultságodat, így inkább eltávolítod Jézustól az útkeresőket, ha általad formálnak róla képet.

Eddig 0 konstruktív hozzászólásod volt, csak fanatikus módon osztod az „észt”. Képtelen vagy az együttgondolkodásra, mereven ragaszkodsz rögeszméidhez, így ezennel befejeztem a veled való parttalan vitát. Sokak örömére, gondolom… ;-) Az esélyt megkaptad…

Érdemes volna elgondolkodnod azon, hogy az alábbi sor a leginkább neked szól a blogon:

"Nem mindenki aki mondja nékem: Uram, uram? megyen be a mennyeknek országába.”

Őszintén kívánom, hogy felismerd ennek a miértjét.

„És az ördög, aki elhitette őket, vettették a tűz és kénkő tavába ahol van a fenevad és a hamis próféta és kínoztatik éjel és napal örökkön örökké.”

Az utolsó két szó pedig így szól helyesen, és lényegében különbözik a fenti kifejezéstől:

„…míg az idő betelik fölöttük.”

Afelől ne aggódj, hogy örök kárhozatra kerülnél, a jó Isten türelme és szeretete végtelen. Azonban meg fogod tapasztalni azt, ami az ébredésedhez szükséges. Ez általában megrázó élmény, de csak ez tud kibillenteni fanatizmusodból. Jó utat!

Béke

CRUSE 2010.05.04. 00:20:22

@Tanítvány:
Ezek szerint te még nem tudod, hogy milyen az ébredés.
Remélem lesz részed benne.
Ha engem ennyire lenézel és gonosznak tartasz, az a te dolgod.
Kár, hogy ennyire fasiszta módon látod ezt a beszélgetést.
Kérlek, inkább fordulj el az ezoterikus tanításoktól, mert valóban a kárhozat fog az osztályrészed lenni.
Épp erről beszélgetünk a többiekkel néhány kérdéskör vitáiban.
Még élsz, így van reményed, mert Jézus kegyelmet akar adni neked is.
És ebből a lenézésből és gyűlöletből is ki tud hozni téged.
Ő tényleg szeret

Bold 2010.05.04. 00:44:26

@CRUSE: Tanítványtól ne várj választ, mert mint mondá "ezennel befejeztem a veled való parttalan vitát."

"Épp erről beszélgetünk a többiekkel néhány kérdéskör vitáiban."

Fura, hogy nem látod, hogy nem beszélgetsz senkivel (kivéve Nalson4-et), hanem akik írnak Neked, próbálnak letéríteni erről az "izomból lököm Krisztust" hozzáállásról, de amint látod nem sok sikerrel.

Ha nagyon szépen megkérünk elhagyád ezt a blogot? Kérlek!

CRUSE 2010.05.04. 07:34:02

@Bold:
Nem.
És a "tanítványtól" sem várom a választ, mert bármennyire is igyekszik távol maradni a vitáktól, van egy ajándékom amit a szentlélektől kaptam.
Ez pedig a szellemek megítélésének ajándéka.
Erről Pál apostol leveleiben olvashatsz.
Így tudom, hogy nem fogja kibírni, hogy ne szóljon.
Ha meg nem lesz neki az "igaza" elismerve legfeljebb megsértődik.
Néhányan azt hiszik, hogy még Istentiszteletet is cselekednek, azzal, hogy a Jézustól beidézett mondatokra agresszíven reagálva megmondják a véleményüket, de ezzel nem nekem ártanak, hanem maguknak, mert nem az én véleményemet utasítják el, és nem ellenem dühösködnek, hanem Jézus ellen.
Ha meg van vita és van a véleményeknek ütközőpályája, akkor szinesedik és gazdagodik a fórum.
Mindenki tanul, néha téved, és ettől nem szabad megijedni.
Jézus továbbra is hív mindenkit arra, hogy elforduljon a bűntől, az idegen Istenektől és teljes szívvel odaforduljon őhozzá, hogy ne a kárhozatba kerüljön az élete végén, hanem egy neki készített gazdag mennyei életbe, ahol valóban megvalósul a szeretet, és a boldogság általa.

Nalson4 2010.05.04. 08:45:00

@CRUSE: Uristen...lassan kóros ez már.
Lehet h megkaptad a szellemek megítélésének az ajándékát, amit erősen kétlek, de elegendő türelmet és udvariaságot nem kaptál hozzá. Se bölcsességet. Se belátást.

Blod megjegyezte h már csak én beszélgetek veled. Talán mert én is szeretek vitatkozni és küzdeni.

Rendkívűl erőszakos vagy. Nagyon. Hol tanította ezt Jézus h eröltesd rá másra a tanításait? Hogy tűzzel vassal egyedüli igazságként hírdesd?
Hogy más vallásokat lenézz és porba tiporj? Hol van ez benne az evangéliumokban? Amit te művelsz az keresztesháború nem keresztényi viselkedés.

Természetessen visszaírhatod h pont én papolok neked ezekről a dolgokról...

CRUSE 2010.05.04. 09:26:21

@Tanítvány:
Ismerek néhányat és tettem is fel ilyen írásokat ide is, és ha a nevemre kattintasz akkor ott sok ilyen ember írását olvashatod.
De vannak gyenge utánzók, akiknek a beszédeiről azonnal lejön a szellemi töltés, hogy inkább egy utánzó démon rabjai mint egy élmény valódi szellemiségének átélői.

CRUSE 2010.05.04. 09:31:20

@Nalson4:
Nos igen...
Lapozz csak vissza udvariasság lovagja és láss!

Nalson4 2010.05.04. 09:37:42

@CRUSE:
Igen te kereszteslovag, látok. A keresztényi szellem kihalt belölled. Csak fanatikus vagy semmi más. Remélem a második Popperes videot megnézted.

CRUSE 2010.05.04. 09:55:37

@Nalson4:
Hűű... micsoda hang.
Utánna meg csodálkozol, hogy amilyen mértékkel mértél olyannal kaptál, és kapálódzol az "Igazságod után", hogy téged ne ítéljen meg senki, mert amilyen mértékkel mértek olyannal kívánod annak aki neked vissza adta azt amit adtál.
Következetlenségből elég ügyes vagy.

zadarszallas 2010.05.25. 01:41:22

@Közvetítő: ez tényleg megtötént? Hogy Jézus Leonardoval sakkozott? Hogyan esett?

Közvetítő 2010.05.25. 10:24:34

@zadarszallas: Az elmondása szerint igen. Biztos jól... :D

Akkor volt, amikor két hétig bezárkóztak egy csomó krumplival, és Jézus ekkor mutatta meg neki a jövőbeli dolgokat, bicikli, repülő stb.

{mimóza} 2010.06.19. 01:41:32

Közvi, várhatunk választ erre a lucifer-antikrisztus ellentmondásra,mert már vagy fél éve föl lett téve a kérdés és tényeg érdekelne,meg szerintem másokat is:(

Közvetítő 2010.06.19. 18:26:26

@{mimóza}: Mi is a kérdés pontosan? Úgy tűnik nem írtam föl... Nem találom a jegyzetekben. :(

{mimóza} 2010.06.20. 13:25:34

A kérdés az volt,hogy egy régebbi kérdésben Jézus azt mondta,hogy az antikrisztus nem létezik,csak az ellenerőket legfőbb képviselő helytartó-aki nem fog testbe születni,ebben a kérdésben meg azt mondta hogy igen,akkor most melyik az igaz?És hogy az antikrisztus,sátán,lucifer stb. akkor ugyanaz-e?

Közvetítő 2010.06.20. 13:29:55

@{mimóza}: Értem. De itt Luciferről volt szó, nem az "Antikrisztusról". Egyszer már feltettem a kérdéskört, de a médium nem tudta feldolgozni és felfogni. Legközelebb újra elővesszük, hátha több lépésben már megérti.

És itt arról van szó, hogy "leszületne". Ez még önmagában sem lenne ellentmondásos, mert akár: "nem születik le, de leszületne, AMENNYIBEN..."

{mimóza} 2010.06.20. 14:36:17

Hát akkor először szerintem ezt kéne letisztázni,mert pl nekem, és szerintem az embernek többségének az antikrisztus,lucifer,ördög,sátán stb. az ugyan azt jelenti..

Közvetítő 2010.06.20. 14:39:50

Igen. A nagy kérdés számomra valójában az, hogy vajon hányan fogadnák el az igazságot, ha az a vártnál kevésbé drámai és szentimentális, és ha magasabb megértést kíván.

Egy válasz már be van időzítve 2020-ra.

anom 2010.06.21. 00:55:34

Úgy is az lesz a végén, hogy Luci csak a dolgát tette.

Egyébként érdemes utána nézni a neveknek a neten, hogy melyik honnan származik, milyen kultúra találta ki és mikor. Valamint, hogy miért, ez sok mindenre választ adhat.

"Lucifer egy latin szóösszetétel a lūx (fény) és ferre (hozni) szavakból, jelentése így „fényhozó”. Legelőször görög és római költők használták a Vénusz bolygó jelzőjeként."

"A sátán (héberül:שָׂטָןszátán, eredeti jelentése vádló; görögül σαταν szatan, latinul: satanas; arabul:شيطانsajtán) a zsidó, keresztény és az iszlám vallásban szereplő alak. Találkozunk vele a Bibliában, a Koránban és egyes apokrif iratokban. Az Ószövetségben több említés is történik róla. Az Újszövetségben Jézus és az apostolok igen gyakran említik, azonban itt is csupán két apró felvilágosítást kapunk a kilétéről. Eszerint lázadó, bukott angyal, aki Isten és az emberiség ellensége. A kereszténység modern irányzatai szerint nem valóságos személy, hanem a szívünkben lakó gonoszság szimbóluma."

"Ördög - A magyar Bibliák elsősorban így fordítják a diabolosz szót, ezen kívül a görög daimonion (daimon) szót is. Az utóbbit többes számban is, ekkor gonosz seregeket jelöl. A daimonion vagy daimon eredetileg istenséget, természetfeletti lényt jelent. Az Újszövetség csak negatív értelemben, gonosz szellemeket jelölve alkalmazza. Szókratész viszont pozitív értelemben a lelkiismeret jelölésére használta. Az Ószövetségben a héber שֵד séd, ‏‏שֵׁדִים sédim szó szolgál a gonosz szellem, szellemek jelölésére (MTörv. 32:17, Zsolt. 106:37)."

"Jób könyvének első két fejezetében ő az egyik főszereplő. Az eredeti héber szövegben a neve itt nem személynévként, hanem köznévként szerepel, mint „a vádló” (ha-szátán). A többi angyallal együtt ő is a mennyei kar tagja, Isten szolgája, és egyben tanácsadója és kéme az emberek között, aki „szerte bolyong a földön”. Istennel polemizálva azt a lehetőséget kapja, hogy többször is megkísértse, és ezzel próbára tegye Jóbot. Jób könyvében a sátánnak nincs független hatalma, Istentől kap fölhatalmazást a próbák végrehajtására."

Pilatus 2011.06.19. 09:15:40

@Zoroaszter2:

Kedves Barátom!

Erősen visszafogom magam, így csak annyit mondok: felejtsd el ama "tisztánlátó" hölgy butaságait!

P.

krüger 2011.06.19. 10:54:18

@Zoroaszter2: Ha nem lenne ízetlenség, akkor most rákérdeznék, hogy ugye akkor az esküvői tanúk Mózes meg Szent Péter lennének... Na meg hogy ha Jézus magyar királynő(!) lenne, és ez lenne a földi uralma, akkor szükségképpen azt jelentené, hogy Magyarország uralkodna a Földön. Na de még azt hinné valaki, hogy komolyan veszem ezt az egészet.

Pilatus 2011.06.22. 06:03:38

KÖZVETÍTŐ!!!

HOL VAGY???

P.

Bold 2011.06.22. 22:42:08

@Judás: Írásaidat olvasva eszembe jutott egy hasonlóan mosoly fakasztó Shakespeare-től a Sok hűhóból:

Don Pedro: Őrség! Mit vétettek ezek az emberek?

Lasponya: Hát, uram, először is hamis tanúvallomást tettek, de a tetejibe még valótlan hazugságot is állítottak; másodszor is hitelrontást követtek el; s hatodszor és utoljára rágalom alá helyeztek egy kisasszonyt; harmadszor pediglen igazolatlanul bizonyítottak; s végezetül hazudós rongy emberek.

krüger 2011.07.03. 14:35:04

De az is lehet, hogy Antal a neve. Becézve Anti Krisztus...

Bold 2011.07.03. 15:48:35

Én pedig azt hallottam, hogy Jézus egy szigeten él, Elvis Presley és John Lennon társaságában és a Jimmy féle újévi lövöldözés is csak elterelés volt, hogy kirepülhessen közéjük. A tervük az, hogy a Megasztár 23-ban együtt lépjenek fel The Christ Band néven, erre gyakorolnak.

De ez titkos, így senkinek!!!!

Bold 2011.07.03. 17:10:29

@krüger: Én mondtam, hogy kár volt bezárni az OPNI-t...

Pilatus 2011.07.05. 18:57:02

Jézus, mint Imre...

Nem is tudom, hogy sírjak-é, vagy nevessek?
Bold!
Ha ilyen kommenteket rá mersz ereszteni az ezofonra, lemagázlak!!!

P.

2011.07.16. 11:07:14

@Judás: ez a blog pont addig marad meg, amíg a tároló szerveren a file-jait le nem törlik.